Mooi artikel over Bolero en werving vrijwilligers

Op 5 november is het interview met onze penningmeester Nellie gepubliceerd in de Streekwijzer waarin zij aandacht vraagt voor de werving van nieuwe vrijwilligers voor Bolero en het tekort aan met name heren-danspartners. Het interview is ook een mooi artikel geworden over Speciale Dansschool Bolero! Zie: Stichting Speciale Dansschool Bolero is dringend op zoek naar heren danspartners.

Lees verder >