Over SD Bolero

De stichting Speciale Dansschool Bolero is opgericht in oktober 1990. De dansschool bestaat uit een groep vrijwilligers en een professionele dansleraar.

Dansleraren

Jan van den Hout geeft dansles en wordt hierbij geassisteerd door Nelly van Erp

Bestuur Speciale Dansschool Bolero

Het bestuur van SD Bolero heeft als taak te zorgen dat de dansschool goed draait. De bestuursleden zijn ook vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit:

Bestuur Bolero

v.l.n.r.:
Nellie van den Hurk, penningmeester
Ria van Erp, lid
Huub Mak, secretaris
Alice Baart, lid
Nelly van Erp, voorzitter

Stichting SD Bolero is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41084350.

Ons rekeningnummer is NL28 RABO 0180489488.

Secretariaat  : Huub Mak
 : Granietstraat 31
 : 5345 GW Oss
Telefoon  : 0412 – 642 680

Kiwanisclub Oss is beschermheer van SD Bolero.

Cursisten
Zonder cursisten zouden we niet bestaan. Momenteel volgen 45 cursisten, in de leeftijd van 23 tot 76 jaar, wekelijks met veel plezier de danslessen die worden gegeven door dansleraar Jan van den Hout. Jan wordt daarbij geassisteerd door Nelly van Erp. De danslessen worden door 30 vrijwilligers begeleid. De vrijwilligers helpen de cursisten bij bij het aanleren van de danspassen.

22704659

Foto: afsluiting jubileum 20 jaar SD Bolero, uitje naar de Beekse Bergen in 2011. Bijna alle cursisten en vrijwilligers waren erbij!

Vrijwilligers Speciale Dansschool Bolero

Om het hele dansseizoen goed te laten verlopen, is een groot team van enthousiaste vrijwilligers nodig. Zij dansen met de cursisten en helpen hierdoor bij het aanleren van de danspassen, maar zorgen bijvoorbeeld ook voor de begeleiding van de cursisten tijdens de nationale dansdag.

Een aantal vrijwilligers maken deel uit van de Feestcommissie: zij organiseren vele feestavonden waaronder een carnavalsavond, een themafeest en favoriet bij velen: de playbackwedstrijd.

Natuurlijk kunnen wij altijd extra hulp gebruiken. Iets voor jou? Wij nodigen eventuele nieuwe vrijwilligers van harte uit een keer langs te komen om zo een indruk te krijgen van waar SD Bolero voor staat. Je kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat of mailen naar dansen@sdbolero.nl