Over SD Bolero

De stichting Speciale Dansschool Bolero is opgericht in oktober 1990. De dansschool bestaat uit een groep vrijwilligers en een dansleraar.

Peter Slegtenhorst, dansleraar

Bestuur Speciale Dansschool Bolero

Het bestuur van SD Bolero heeft als taak te zorgen dat de dansschool goed draait. De bestuursleden zijn ook vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit:

v.l.n.r. staand:
Nelly van Erp, voorzitter
Pauline Verstegen, lid
Nellie van den Hurk, penningmeester
v.l.n.r. zittend:
Ria van Erp, lid
Huub Mak, secretaris

Stichting SD Bolero is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41084350.

Ons rekeningnummer is NL28 RABO 0180489488.

Secretariaat  : Huub Mak
 : Granietstraat 31
 : 5345 GW Oss
Telefoon  : 0412 – 642 680

Kiwanisclub Oss is beschermheer van SD Bolero.

Cursisten
Zonder cursisten zouden we niet bestaan. Momenteel volgen 45 cursisten, in de leeftijd van 23 tot 76 jaar, wekelijks met veel plezier de danslessen die worden gegeven door Nelly van Erp. De danslessen worden door 25 vrijwilligers begeleid. De vrijwilligers helpen de cursisten bij bij het aanleren van de danspassen.


Vrijwilligers Speciale Dansschool Bolero
Om het hele dansseizoen goed te laten verlopen, is een groot team van enthousiaste vrijwilligers nodig. Zij dansen met de cursisten en helpen hierdoor bij het aanleren van de danspassen, maar zorgen bijvoorbeeld ook voor de begeleiding van de cursisten tijdens de landelijke dansdag.

Een aantal vrijwilligers maken deel uit van de Feestcommissie: zij organiseren vele feestavonden waaronder een carnavalsavond en een themafeest.

Natuurlijk kunnen wij altijd extra hulp gebruiken. Iets voor jou? Wij nodigen eventuele nieuwe vrijwilligers van harte uit een keer langs te komen om zo een indruk te krijgen van waar SD Bolero voor staat. Je kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat of mailen naar dansen@sdbolero.nl


Vertrouwenscontactpersoon
Het is van groot belang dat iedereen zich bij Speciale Dansschool Bolero veilig voelt.

Toch kan er iets gebeuren waardoor iemand zich niet langer veilig voelt bij de dansschool. De stichting heeft een gecertificeerde vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld en dat is Mariëlle Royendijk.

De VCP is binnen Speciale Dansschool Bolero het eerste aanspreekpunt voor iedereen (cursisten, ouders van cursisten, begeleiding van cursisten, vrijwilligers, bestuur) met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert vertrouwelijk en staat open voor vragen, meldingen en klachten over grensoverschrijdend gedrag. De VCP biedt een luisterend oor en verwijst door voor geschikte hulp. Hiervoor kun je contact opnemen met Mariëlle of een mailtje sturen naar: vertrouwenscontactpersoon@sdbolero.nl Zij neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP de dansschool om preventieve maatregelen te nemen.

Klik hier voor meer informatie over grensoverschrijdend gedrag.

Klik hier als je liever anoniem om hulp wilt vragen.