Sinterklaasje kom maar binnen……

Het was zo mooi versierd door de feestcommissie en Peter was volop muziek aan het draaien zodat de beentjes van de vloer konden, voordat Sinterklaas en zijn Pieten op bezoek kwamen bij SD Bolero. Iedereen wilde toch even warm lopen en met luide stem rond de klok van 20 uur Sinterklaas en zijn Pieten welkom heten.

Het werd toch wel even spannend, want na vele keren Sinterklaasje kom maar binnen gezongen te hebben, kwam er maar geen Sinterklaas en de Pieten bleven ook weg. Wat was dat nu toch? Hij zal toch wel komen? Er werd overal rondgekeken in de Hille waar de Sint en zijn Pieten waren. Men zag ze maar niet. Waarop Peter dacht, ik zet nog een keer de muziek aan en met luide stem van iedereen moet de Sint ons wel horen. En jawel hoor, daar kwam Sinterklaas met zijn Pieten binnengelopen bij de Hille. Het was meteen een groot feest.

Na een welkomstwoord, nam de Sint plaats op zijn stoel en kwam het grote boek tevoorschijn. Alle cursisten werden per groep naar voren geroepen, soms alleen, soms met zijn tweetjes of een groepje. Er werd wat gekletst en gelachen met Sinterklaas, er werden rare gezichten getrokken samen met de Pieten, maar er werd ook voor hem gezongen. Tussendoor werd er volop gedanst, met zelfs Sinterklaas op de vloer. Ook de Pieten waren de hele avond met de beentjes op de vloer en probeerde alle dansen mee te doen. Dat ging niet altijd even goed. De Pieten moeten maar op dansles komen!

Nadat iedereen bij Sinterklaas was geweest, mocht men het cadeautje uitpakken. Met blijde gezichten ging een ieder rond de klok van 22 uur naar huis toe. Bij de uitgang kreeg een ieder nog een heerlijke mandarijn.

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest!

Dag Sinterklaasje, da-ag da-ag da-ag da-ag lieve Piet
Tot volgend jaar!

Klik hier voor de foto’s.