WORDT ‘VRIEND’ VAN SD BOLERO!

Als je van mening bent dat Speciale Dansschool Bolero waardevol werk doet en ons daarbij graag een steuntje in de rug zou willen geven kun je ‘vriend’ van Bolero worden.

Onze stichting is afhankelijk van gemeentelijke subsidie, sponsoring en bovenal de inzet van vrijwilligers. Al voor een klein bedrag per dansseizoen draag je bij aan het plezier van onze cursisten. Graag verwelkomen wij jou als ‘vriend’ van Bolero!

Wilt je meer informatie? Neem dan contact op met ons secretariaat of stuur eenĀ mail.